úterý 5. února 2013

Úryvkové úterý (10)Meme pořádané mnou. Bližší informace k němu naleznete zde.

Kniha: Trnový princ
Série a číslo dílu: Roztříštěná říše 1
Autor: Mark Lawrence
V překladu vydáno: 2013/01
Nakladatelství: TalpressZnovu jsem se usmál. "Promiňte, otče, ale zhřešil jsem."
A starouš Gomst, celý ztuhlý a rozlámaný z dlouhého sezení v té proklaté kleci, s rozdrásanými údy, jen sklonil hlavu, aby si vyslechl mou zpověď.
Hovořil jsem do šumění deště. Pomalým, tichým hlasem. Jen tak hlasitě, aby mě otec Gomst mohl slyšet. A aby mě slyšeli i duchové, kteří se ukrývali kolem nás v bažině. Mluvil jsem o věcech, které jsem v minulosti udělal. O věcech, které jsem se udělat teprve chystal. Klidným hlasem jsem vyjevil plány všem, kdo byli ochotni mi naslouchat. Pak nás mrtví konečně opustili.
"Vy jste ďábel!" vykřikl otec Gomst, o krok ustoupil a křečovitě sevřel kříž, který měl pověšený kolem krku.
"Poku je to nezbytné," přikývl jsem. Nehodlal jsem se s ním hádat. "Ale vyzpovídal jsem se vám a vy mi teď musíte dát rozhřešení."
"Taková zvěrstva...," vydechl roztřeseně.
"A spousta dalších věcí," souhlasil jsem. "Tak a teď mi odpusťte."
Starý kněz se konečně vzpamatoval, ale pořád ještě se držel zpátky. "Co ode mě chceš, Satanáši?"
To byla poctivá otázka. "Chci zvítězit," odpověděl jsem na ni upřímně.
Nechápavě zavrtěl hlavou, tak jsem mu to zkusil vysvětlit.
"Někteří muži mě následují pro to, kým jsem. Někteří pro to, kam mířím. Jiní kvůli lidem, kteří stojí za mnou. Právě jste si vyslechl mé úplně doznání. Lituji svých hříchů a kaju se. No a to znamená, že teď za mnou stojí i Bůh. A vy jste jeho kněz. Takže teď koukejte svým ovečkám vykládat, že bojuji Jeho jménem a že jsem Jeho nástrojem. Že jsem meč, vedený rukou našeho Pána."
Rozhostilo se ticho. A stále se protahovalo.

1 komentář: